Krótkie podsumowanie kadencji

 

Szanowni mieszkańcy.

 

W związku z moją kończącą się kadencją sołtysa, pragnę z całego serca podziękować za współpracę oraz wsparcie.

Dziękuję przede wszystkim mojej rodzinie. Dziękuję również Radzie Sołeckiej, wszystkim organizacjom i instytucjom społecznym, mieszkańcom oraz władzom gminy łącznie z dyrektorami i naczelnikami.

Przez ten okres dużo się działo w naszej miejscowości, wszystko co robiłem było przede wszystkim kierowane dobrem nas mieszkańców. Wiem, że nie wszystkim się to podobało - trudno.

Mam nadzieję, że rozpoczęte działania w sprawie poprawy jakości życia naszych mieszkańców będą kontynuowane i nie zostanie zmarnowana nasza dotychczasowa ciężka praca.

Podsumowując, dołączam krótki opis naszych działań w Pogórzu, wydrukowany w wydawnictwie „WSPÓLNOTA”, które dociera do wszystkich urzędów w naszym kraju.

 

Z Wyrazami Szacunku

Sołtys wsi Pogórze

Mariusz Rodenko

Script logo Script logo