Podziękowania za wsparcie

 

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
za wsparcie.

Od momentu gdy podjąłem się służyć naszej miejscowości, pomimo różnych trudności, wydarzyło się bardzo wiele w kierunku poprawy bezpieczeństwa, komfortu życia naszych mieszkańców oraz promocji i integracji naszej miejscowości. To wszystko dzięki wspólnym działaniom wszystkich naszych organizacji, tj. naszej Parafii, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły, Ludowemu Klubowi Sportowemu, Paniom z Koła Gospodyń oraz powstałemu parę lat temu Stowarzyszeniu. Przez ten czas pokazaliśmy, że wspólnie można zrobić wiele.

Pragnę podziękować mieszkańcom oraz firmom, którzy pomimo i tak nadmiaru swoich obowiązków wspierają nasze działania. Nie jestem w stanie z imienia i nazwiska wymienić wszystkich zaangażowanych we współpracę, bo jest was bardzo dużo, a nie chcę pominąć absolutnie nikogo. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Cieszę się, że pomimo różnych poglądów, naszym działaniom nie towarzyszy przepychanka, ale merytoryczne i rzeczowe działania zmierzające do jednego celu - dobro naszej miejscowości.

 

 

Skrót inwestycji oraz działań, które były zrealizowane w mijającym roku.

 

W sprawozdaniu za rok 2016/2017 przedstawiłem działania, które były wykonane z funduszu drogowego w naszej miejscowości. Program ten udało się zrealizować w bardzo dużej części. Te działania, które nie udało się wykonać przenieśliśmy na następny 2018 rok, jednak pragnę przypomnieć że zrobiliśmy bardzo dużo choć niektórzy mówią - że niewystarczająco.

Poza inwestycjami drogowymi oraz pracami nad polepszeniem warunków życia naszych mieszkańców, byliśmy organizatorami a także współorganizatorami wielu przedsięwzięć, które miały za zadanie promowanie naszej miejscowości oraz scalanie i integrację naszego społeczeństwa.

W styczniu jak zawsze wsparliśmy organizowane od wielu lat Pogórskie Kolędowanie.

W marcu nie zapomnieliśmy o naszych Paniach z okazji ich święta.

W maju wsparliśmy organizację Festynu Rodzinnego, pomimo nieciekawej pogody frekwencja naszych rodzin oraz mieszkańców dopisała.

Natomiast 18 maja stworzyliśmy pierwszy etap ścieżki przyrodniczej, przy współpracy z Nadleśnictwem Ustroń oraz z naszymi organizacjami społecznymi. Ścieżka która została wykonana jest kolejnym etapem rozpoczętej w ubiegłym roku ścieżki historycznej. Naszym zamierzeniem jest utworzenie w Pogórzu ścieżek tematycznych pokazujących nasze walory przyrodnicze oraz jeszcze nie zapomnianą historię.

W czerwcu wsparliśmy festyn dla dzieci oraz jak co roku pomogliśmy przy organizacji jednej z największych imprez w naszej gminie, organizowanej już prawie trzy dekady, czyli 29-go Crossu Świętojańskiego. W ramach organizacji Crossu o godz. 22.00 rozpaliliśmy jedno z największych ognisk sobótkowych, tzw. „watrę”, przy okazji 750-lecia miasta Skoczowa.

Lipiec spędziliśmy na sportowo. Uczestniczyliśmy w Spartakiadzie sołectw, gdzie po raz kolejny od prawie dekady, przy bardzo udanej oraz miłej zabawie, wywalczyliśmy pierwsze miejsce w naszej gminie. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom jak również kibicom za udział w tym wydarzeniu. Przypominam, że Spartakiada w 2018 r odbędzie się w naszej miejscowości.

Wrzesień był bardzo pracowity dla naszych organizacji społecznych oraz mieszkańców. 2 września wsparliśmy nasze Stowarzyszenie przy organizacji Pikniku Historycznego, którego patronat objęli Z-ca Ministra Obrony Narodowej Sekretarz Stanu - Pan Michał Dworczyk oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbieta Rafalska. Ze względów organizacyjnych oraz pełnienia obowiązków w tym czasie, ministrowie nie mogli przybyć delegując swoich zastępców, a także przesyłając list gratulacyjny dla wszystkich mieszkańców i organizatorów. W ich imieniu przybyłe delegacje złożyły wieńce przy naszym pomniku .

10 września uczestniczyliśmy w Dożynkach Powiatowo- Gminnych. Jestem bardzo wdzięczny i pełen podziwu dla naszych wspaniałych mieszkańców, za pomysłowość, a przede wszystkim za chęć uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Początkiem listopada zostaną zamontowane na ul. Ks. Stanisława Gawlasa trzy siłownie, które będą miały cztery stanowiska. W następnym roku aby kontynuować projekt na tej ulicy - będą zamontowane kolejne trzy. Przy okazji tego stopniowo stabilizowana będzie tzw. stara droga, która jest jedynym odcinkiem częściowo zachowanym w oryginalnym stanie, dzięki naszym mieszkańcom - mamy takie zapewnienie.

11 LISTOPADA Święto Niepodległości - zapraszam na uroczystości do Skoczowa, a w szczególności na godz. 14.00 przy naszym pogórskim pomniku.

18 LISTOPADA spotkanie integracyjne dla mieszkańców oraz sympatyków naszej miejscowości.

24 LISTOPADA w naszej szkole odbędzie się prelekcja na temat bezpieczeństwa oraz zagrożeń.

Grudzień – mikołajki

16 GRUDNIA !!! Spotkanie opłatkowe dla Seniorów

Dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczą a także wspierają organizowanie wydarzeń w Pogórzu.

Jestem wdzięczny, że pomimo wielu trudności oraz czasem niełatwych decyzji możemy wspólnie takich dzieł dokonywać.

Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że możemy być z tego dumni.

Otrzymujemy gratulacje oraz wyrazy uznania dla wszystkich mieszkańców i organizacji z naszej miejscowości, za wspólne inicjatywy, które scalają nasze społeczeństwo. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.

 

Z Wyrazami Szacunku

Sołtys wsi Pogórze

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

2 Piknik Historyczny Festyn Rodzinny Ognisko Sobótkowe
2 Piknik Historyczny Festyn Rodzinny 2017 Festyn Rodzinny 2017
Otwarcie ścieżki przyrodniczej Spartakiada sołectw Dożynki gminno-powiatowe
Festyn Rodzinny 2017 Festyn Rodzinny 2017 Festyn Rodzinny 2017

 

 

Script logo Script logo