Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza

Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza tworzą miłośnicy historii, działacze społeczni i pasjonaci z ogromnym
zasobem wiedzy na temat Pogórza. Stowarzyszenie było w maju organizatorem Pikniku Rodzinnego w Pogórzu,
następnie w sierpniu w ramach projektu został zorganizowany Piknik Historyczny oraz przygotowana pierwsza tablica informacyjna w miejscu ruin schronu z
II wojny światowej.

W ramach nowego projektu chcemy kontynuować rozpoczęcie ścieżki edukacyjnej poprzez:
opracowanie 2 tablic informacyjnych w miejscach historycznych, ważnych dla mieszkańców Pogórza.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.


W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców Pogórza do wspólnego przygotowania informacji na temat
ciekawych miejsc historyczno - przyrodniczych w naszej wsi Pogórze. Każda informacja, zdjęcie od
Państwa pomoże Stowarzyszeniu Przyjaciół Pogórza w opracowaniu ścieżki edukacyjnej, która będzie
służyć młodzieży i mieszkańcom, jak i również przywróci pamięć lokalną na temat dziedzictwa lokalnego
związanego z historią i przyrodą.


Z poważaniem

Mariusz Rodenko

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pogórza
kontakt: mariusz.rodenko@pogorze.info.pl

 

Działaj Lokalnie

 

Script logo Script logo