XXVIII CROSS ŚWIĘTOJAŃSKIEGO IM. JANA MARKA

 

LKS Pogórze XXVIII CROSS ŚWIĘTOJAŃSKIEGO IM. JANA MARKAGmina Skoczów

 

Organizator :

LKS Pogórze w Pogórzu ;

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Skoczów oraz Powiatu Cieszyńskiego w ramach konkursu dotacyjnego

na rok 2016

 

Miejsce i termin :

Boisko LKS Pogórze ;

18 czerwiec 2016 r. ( sobota ) ; godzina 15:00

ORGANIZATORZY :

- Ludowy Klub Sportowy w Pogórzu
- Urząd Miejski w Skoczowie
- Powiat Cieszyn
- Rada Sołecka w Pogórzu


TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :

Impreza odbędzie się w sobotę dnia 18 czerwca 2016 roku na boisku LKS w Pogórzu k/Skoczowa (na trasie PKP i PKS Bielsko – Skoczów - Cieszyn). Start i meta na boisku sportowym LKS 400m od przystanku PKS Pogórze Spółdzielnia (Arenda). Początek o godzinie 15:00 ( biegi dzieci ) o godzinie 16.00 start uczestników marszu Nordic Walking, 17:00 (biegi młodzieżowe Mały i Mini Cross). Start do biegu głównego o godzinie 18:00.

 

TRASA BIEGU :

Bieg główny zostanie rozegrany na dystansie 12,5 km, w przeważającej części drogami wiejskimi, ścieżkami polnymi i leśnymi. Około 50% nawierzchni asfaltowej, teren falisty. Aktualny rekord trasy wynosi 39,06 minut. Trasa oznakowana będzie tabliczkami kierunkowymi i chorągiewkami oraz znakami na drodze (strzałki), w czterech punktach rozpalone będą ogniska. Tak samo oznakowana będzie trasa Mini Crossu i Małego Crossu. Biegi dzieci odbędą się na terenach przyległych boisku LKS. Trasa dla grupy Nordic Walking - jak w biegu głównym.

 

UCZESTNICTWO ORAZ ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

Do biegu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy :
-
dokonają zgłoszenia w biurze zawodów,
- opłacą startowe ( 30 zł ­ dot. tylko biegu głównego);
- posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie, względnie oświadczenie.

- nie będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub dopingowych,

- uczestnicy marszu - nordic walking, którzy dokonają opłaty startowej (30 zł) otrzymają okolicznościową koszulkę oraz posiłek.

 

Zasady zachowania uczestników biegu:

- uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora, z widocznym numerem startowym,

- zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora,

- podczas biegu należy unikać sytuacji niebezpiecznych dla życia lub zdrowia oraz uczestniczyć w biegu zgodnie z rywalizacją

fair play,

- wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poleceń służb porządkowych organizatora,

Straży Pożarnej, Policji oraz osób odpowiedzialnych za bieg.

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy

 

KATEGORIE WIEKOWE :

 

Biegi dzieci :

 

Przedszkolaki

100 m

rocznik 2009 i młodsi

Klasy 1 i 2 SP

200 m

rocznik 2008 i 2007

Klasy 3 i 4 SP

400 m

rocznik 2006 i 2005

Klasy 5 i 6 SP

800 m

rocznik 2004 i 2003

 

 

 

Biegi młodzieży dla szkół gimnazjalnych:

 

Mini Cross

1,7 km

rocznik 2002 do 2000 dziewczyny

Mały Cross

3,7 km

rocznik 2002 do 2000 chłopcy

 

 

 

Bieg główny dystans 12,5 km :

 

M16 (16 do 19 lat)

rocznik 2000 do 1997 (juniorzy i juniorzy mł.)

M20 (20 do 29 lat)

rocznik 1996 do1987

M30 (30 do 39 lat)

rocznik 1986 do 1977

M40 (40 do 49 lat)

rocznik 1976 do 1967

M50 (50 do 59 lat)

rocznik 1966 do 1957

M60 (60 i wyżej)

rocznik 1956 i starsi

K16 (16 do 29 lat)

rocznik 2000 do 1987

K30 (30 do 39 lat)

rocznik 1986 do 1977

K50(40 lat i wyżej)

rocznik 1976 i starsze

 

Kategorie dodatkowe :

Najlepszy Pogórzanin, Pogórzanka – nagradzanych jest 3 pierwszych uczestników Biegu Głównego, którzy są mieszkańcami Pogórza. Najlepszy Klubowicz/ Klubowiczka – nagradzanych jest 3 pierwszych zawodników LKS POGÓRZE.

 

7. NAGRODY :

Dzieci i młodzież otrzymują medale, puchary dla zwycięzców, nagrody rzeczowe za zajęcie od 1 do 3 miejsca, dyplomy do 6 miejsca, osobno dla dziewcząt i chłopców.

Bieg główny: za zajęcie miejsc 1 do 3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn medale oraz dla zwycięzców puchar. W grupach wiekowych 1 do 3 miejsca nagrody rzeczowe, medale oraz puchary dla zwycięzców. Ponadto puchar, medale oraz nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy w kategoriach Najlepszy Pogórzanin/Pogórzanka oraz Najlepszy Klubowicz/Klubowiczka. W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają: dyplom, koszulkę, po biegu napoje i gorący posiłek. Przewidziane są także nagrody niespodzianki.

8. PROGRAM :

15:00

otwarcie imprezy

15:15

biegi dzieci

16:10

występy (młodzież szkolna SP 7 Pogórze)

17:00

Mini Cross - dziewczęta

17:10

Mały Cross - chłopcy

17:20

dekoracja biegów dzieci

17:40

dekoracja biegów młodzieżowych (mini i mały cross)

18:00

start do Biegu Głównego (na wystrzał armatni)

18:05

występy (młodzież szkolna - Gimnazjum Pogórze)

ok. 18:40

pierwsi zawodnicy biegu głównego na mecie

19:30

dekoracja zawodników biegu głównego

20:00

posiłek dla uczestników biegu i uroczyste zakończenie imprezy, zabawa przy ognisku

 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

Bieg prowadzony zostanie zgodnie z regulaminem sportowym, bez względu na pogodę.

Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia a nie dokładną datę.

Osoby nie posiadające aktualnego badania lekarskiego startują na własne ryzyko.

Podczas imprezy czynny będzie bufet z napojami i posiłkami.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie imprezy.

Biuro Crossu :

Stanisław Urbański tel. 781 88 59 02

Tomasz Strzelec tel. 504 617 210

www.lks-pogorze.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Script logo Script logo